ಓಡುವಾತ ಲೆಂಕನಲ್ಲ, ಬೇಡುವಾತ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಓಡುವಾತ ಲೆಂಕನಲ್ಲ
ಬೇಡುವಾತ ಭಕ್ತನಲ್ಲ. ಓಡಲಾಗದು ಲೆಂಕನು
ಬೇಡಲಾಗದು ಭಕ್ತನು. ಓಡೆನಯ್ಯಾ
ಬೇಡೆನಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. 442