Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಓದಿದಡೇನು, ಕೇಳಿದಡೇನು, ಶಿವಪಥವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಓದಿದಡೇನು
ಕೇಳಿದಡೇನು
ಶಿವಪಥವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ ಓದಿತ್ತು ಕಾಣಿರೋ ಶುಕನು
ಶಿವಜ್ಞಾನವನರಿಯದನ್ನಕ್ಕ. ಓದಿದ ಫಲವು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯಂಗಾುತ್ತು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. 143