ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಕಲಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ
ಕರುಳಿಲ್ಲದ
ಕಲಿಯ
!
ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ
ಯೌವನವಿಲ್ಲದ
ನೇಹವ
!
ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ
ಕೈದುವಿಲ್ಲದ
ಕಲಿತನವ
!
ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ
ಕುಸುಮವಿಲ್ಲದ
ಗಂಧವ
!
ಕಂಡೆನಲ್ಲಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಮರುಳಶಂಕರನೆಂಬ
ನಾಮವ
!