ಕಟ್ಟಿದೆನು ಶಿವಾಚಾರದಿಂದೆ ಬಿರಿದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಟ್ಟಿದೆನು
ಬಿರಿದು
ಶಿವನಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು.
ಕಟ್ಟಿದೆನು
ಬಿರಿದು
ಶಿವಾಚಾರದಿಂದೆ
ಬೇರೆ
ಘನವಿಲ್ಲವೆಂದು.
ಕಟ್ಟಿದೆನು
ಬಿರಿದು
ಶಿವಶರಣರಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ
ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನೀ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ.