ಕಪ್ಪೆಯ ಪುರದೊಳಗೆ ಶಿರದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಪ್ಪೆಯ
ಶಿರದ
ಮೇಲೆ
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು
ಪುರವಿರ್ಪುವು.

ಪುರದೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ
ನಾರಿಯಿರ್ಪಳು.

ನಾರಿಯ
ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ನಾರಿವಾಣದ
ಸಸಿಯಿರ್ಪುದು.

ನಾರಿವಾಣದ
ಸಸಿಯ
ಮೂಲದಲ್ಲಿ
ಮೂರುಲೋಕಂಗಳಡಗಿರ್ಪುವು.
ಇಂತಪ್ಪ
ಬೆಡಗಿನ
ಕೀಲವ
ಬಲ್ಲಾತನೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಸಂಬಂಧಿಯಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.