ಕರಣಾದಿ ಗುಣಂಗಳಳಿದು ನವಚಕ್ರಂಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕರಣಾದಿ
ಗುಣಂಗಳಳಿದು
ನವಚಕ್ರಂಗಳು
ಭಿನ್ನವಾದ
ಬಳಿಕ
ಇನ್ನೇನೊ?
ಇನ್ನೇನೊ?
ಪುಣ್ಯ_ಪಾಪವಿಲ್ಲ
ಇನ್ನೇನೊ
?
ಇನ್ನೇನೊ
?
ಸ್ವರ್ಗ_ನರಕವಿಲ್ಲ
ಇನ್ನೇನೊ
?
ಇನ್ನೇನೊ
?
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವ
ವೇಧಿಸಿ
ಸುಖಿಯಾದ
ಬಳಿಕ
ಇನ್ನೇನೊ
?
ಇನ್ನೇನೊ
?