ಕರ್ಮಿಗೆ ಹಾವಾಗಿ ತೋರುವ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕರ್ಮಿಗೆ ಹಾವಾಗಿ ತೋರುವ
ಕರ್ಮಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಯಾಗಿ ತೋರುವ
ಕರ್ಮಿಗೆ ಮೀನಾಗಿ ತೋರುವ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ ಶರಣಂಗೆ ಲಿಂಗಜಂಗಮವಾಗಿ ತೋರುವನಯ್ಯಾ
ಬಸವಣ್ಣ.