ಕಲಿ ಕರುಳ ತಕ್ಕೈಸಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಕಲಿ ಕರುಳ ತಕ್ಕೈಸಿ ಹರಿಯಬಲ್ಲನಲ್ಲದೆ ಸಾಯ ಕಾದಿಸುವಡೆ
ಎಡೆಗೋಲನಿಕ್ಕುವಡೆ
ದಾತಾರನಾಧೀನವಲ್ಲ[ವೆ!]. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ನೀ ಮಾಡಿದಂತಹುದಯ್ಯಾ
ತನುಮನಧನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಆನು ಬಯಸಿದಡೆಂತಹುದಯ್ಯಾ