Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಲ್ಲದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಕಲ್ಲದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕತ್ತೆಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರಯ್ಯಾ. ಮಣ್ಣದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರಯ್ಯಾ. ಮರನದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ (ಎಗ್ಗ)ಗಳಾದರಯ್ಯ. ಜಂಗಮದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಪ್ರಸಾದಿಗಳಾದರಯ್ಯ. ಅದೆಂತೆಂದಡೆ : ಜಂಗಮದೇವರು ನಡೆಸಿದರೆ ನಡೆವರು
ನುಡಿಸಿದರೆ ನುಡಿವರು
ಒಡನೆ ಮಾತಾಡುವರು
ತಪ್ಪಿದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹೇಳುವರು. ಜಂಗಮದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದರಯ್ಯಾ. ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ.