ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಡಿ
ಬೇಡಿ
ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು
ಬ್ರಹ್ಮನ
ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಕುಟ್ಟಿ
ಕುಟ್ಟಿ
ಉಂಬವರೆಲ್ಲರು
ವಿಷ್ಣುವಿನ
ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ದಳಾದಳಿಯಲುಂಬವರೆಲ್ಲರು
ಯಮನ
ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಇವಾವವನೂ
ಹೊದ್ದದೆ
ಭಕ್ತಿಭಿಕ್ಷವನುಂಬವರೆಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಕಾಣಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.