ಕಾಣಬಹುದೆ ನಿರಾಕಾರ? ಕಾಣಬಹುದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಣಬಹುದೆ
ನಿರಾಕಾರ?
ಕಾಣಬಹುದೆ
ಮಹಾಘನವು?
ಕಂಡು
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು
ಹೋದರೆಲ್ಲರು.
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ
ಅನುಭಾವವ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನೇ
ಬಲ್ಲ.