ಕಾಯಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಯಕ್ಕೆ
ಮಜ್ಜನ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ
ಓಗರ_
ಇದ
ಮಾಡಲೆ
ಬೇಕು.
ಸುಳಿವ
ಸುಳುಹುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಇದ
ಮಾಡಲೆ
ಬೇಕು.
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
[ಲಿಂಗಕ್ಕೆ]
ಆತ್ಮವುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಲೆ
ಬೇಕು.