ಕಾಯದ ಗಡಣ ಕೆಲಬರಿಗುಂಟು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಕಾಯದ ಗಡಣ ಕೆಲಬರಿಗುಂಟು
ಜೀವದ ಗಡಣ ಕೆಲಬರಿಗುಂಟು
ಭಾವದ ಗಡಣ ಕೆಲಬರಿಗುಂಟು
ವಚನದ ಗಡಣ ಕೆಲಬರಿಗುಂಟು. ಪ್ರಾಣಲಿಂಗದ ಗಡಣ ಆರಿಗೂ ಇಲ್ಲ
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರೊಳಗೆ ತಂಗಟೂರ ಮಾರಯ್ಯಂಗಲ್ಲದೆ.