ಕಾಯಪಲ್ಲಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನುಮಿಷನಲ್ಲಮನಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಯಪಲ್ಲಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನುಮಿಷನಲ್ಲಮನಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗವ ತಾನೆ ಮತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದ. ಕಾಯಪಲ್ಲಟದ ಹೆಸರಲ್ಲದೆ ನಹೆಸರಲ್ಲಿಳಫ ¥õ್ಞಲಸ್ತ್ಯನು ಸಕಳೇಶ್ವರ ಮಾದಿರಾಜನಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಂಗವ ತಾನೆ ಮತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದ. ಕಾಯಪಲ್ಲಟದ ಹೆಸರಲ್ಲದೆನಹೆಸರಲ್ಲಿಳಫ ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯದೇಹವ ತಾನೆ ಮತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದ. ಇದು ಕಾರಣ_ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣನ ಉಪಮಿಸಬಾರದು
ಉಪಮಾತೀತನು