Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಾಯ ಒಂದು, ಪ್ರಾಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Pages   (key to Page Status)   


ಕಾಯ ಒಂದು
ಪ್ರಾಣ ಒಂದು
ಭಾವ ಒಂದು
ನಿರ್ಭಾವ ಒಂದು
ಒಂದಲ್ಲದೆ ಎರಡುಂಟೆ ? ಗುರು ಒಂದು
ಲಿಂಗ ಒಂದು
ಉಪದೇಶ ಒಂದು. ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನ ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದೆ ಕಾಣಾ ಪ್ರಭುವೆ