ಕಾಯ ಮೇಖಳೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಾಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಯ ಮೇಖಳೆಯಾಗಿ
ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ
ಭಾವ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಾ ! ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವಃ ಸದಾಶಿವಃ ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋ[s]ಡಿಹಂಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ ಎಂದುದಾಗಿ_ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ. ಮಹವ ನುಂಗಿದ ಮಹಂತನ ಬೆರಗು.