ಕಾಯ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಯ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಕಾಯ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ನಯನ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ನಯನ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಶ್ರೋತ್ರ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾವ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಭಾವ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.