Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಾಯ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Pages   (key to Page Status)   


ಕಾಯ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಕಾಯ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ನಯನ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ನಯನ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಶ್ರೋತ್ರ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾವ ಲಿಂಗವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ
ಭಾವ ಲಿಂಗಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.