Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಾರ್ಯನಲ್ಲ, ಕಾರಣನಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತನಲ್ಲ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಕಾರ್ಯನಲ್ಲ
ಕಾರಣನಲ್ಲ
ಕಲ್ಪಿತನಲ್ಲ
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಿತನಲ್ಲ
ನೆನಹುಮಾತ್ರದಿಂದ ಜಗವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆನೆಂಬ ಭಾವ ಬಣಿತೆಯವಲ್ಲ
ಇದಿರಿಂಗೆ ತಾನಿಲ್ಲ
ತನಗೆ ಇದಿರಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಮ
ಅನುಪಮಮಹಿಮ
ನಿನ್ನ ನಿಃಕಲನೆಂದೆಂಬರಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.