Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಯಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಬಯಕ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ನಿಸ್ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಹಾಘನಪ್ರಸಾದದೊಳಗೆ ನಾನೆತ್ತ ಹೋದೆನೆಂದರಿಯೆ.