ಕಾಲವ್ಯಾಘ್ರನ ಶಿರವನೊಡೆದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಲವ್ಯಾಘ್ರನ ಶಿರವನೊಡೆದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖ ಗಣೇಶ್ವರನುದಯವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಮ ಮಾಯಾದಿಗಳ ಮರ್ದಿಸಿ ಲಿಂಗಲೀಲೆಯಿಂದವೋಲಾಡುತಿದಾನೆ ನೋಡಾ. ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ ಗಣೇಶ್ವರನನು ಉರಿಲಿಂಗವೆಯ್ದಿ ನುಂಗಿದ್ದ ಕಂಡು ನಾನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾದೆನು ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.