ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದುದು, ಕಣ್ಣಿಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದುದು
ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡುದು
ಘ್ರಾಣದಿಂದ ಘ್ರಾಣಿಸಿದುದು
ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಭುಂಜಿಸಿದುದು
ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದುದು
ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದುದು
ಲಿಂಗವೆಂದೆಂಬುದು ಸಹವರ್ತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಬುದು. ಒಂದಕೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಒಂದನೊಂದು ಕೂಡಿಹುದು ತಂದೆ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.