ಕುಂಕುಮರಕ್ಷೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


ನೀನು ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ
ತುಟಿಗೆ ಬರದೆ ಇಂಗಿತೇಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಗಂಗಾ

ಹೂವಿನಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೂರು ಕತೆಯ ರಚಿಸಿದೆ
ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಗೀರಿ ಗೀರಿ ಏಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಿದೆ

ಚಿಂತೆಯೆಂಬ ಚಿತೆಯಲೆನ್ನ ಎದೆಯು ಉರಿದು ಹೋಗಲಿ
ಅದರ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಬಾಳ ಮನೆಗೆ ತಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಲಿ