ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಹೀನರಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವ ಹೇಳುವನೊಬ್ಬ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕ್ರಿಯಾದೀಕ್ಷೆಹೀನರಿಗೆ
ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವ
ಹೇಳುವನೊಬ್ಬ
ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿ
ನೋಡ
!
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ.