ಗಣಪ್ಪ ಬಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಪ್ಪ ಬಂದ
ಹೊಟ್ಟಿಮ್ಯಾಲೆ ಗಂಧ
ಕಾಯಿ-ಕಡಬು ತಿಂದ
ಬಾವ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದ
ಮುಳಿಗಿ ಮುಳಿಗಿ ಎದ್ದ ||