ಗುರುಚರಣವ ನೋಡಿ ಪೂಜಿಸಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಚರಣವ
ಪೂಜಿಸಿ
ಎನ್ನ
ಹಸ್ತಂಗಳು
ಪರುಷವಾದವು.
ಗುರುಚರಣವ
ನೋಡಿ
ಎನ್ನ
ಕಂಗಳು
ಪರುಷವಾದವು.
ಗುರುಚರಣವ
ಹಾಡಿ
ಹರಸಿ
ಎನ್ನ
ಜಿಹ್ವೆ
ಪರುಷವಾಯಿತ್ತು.
ಗುರುಚರಣವ
ನೆನೆದು
ಎನ್ನ
ಮನ
ಪರುಷವಾಯಿತ್ತು.
ಗುರುಚರಣವ
ಧ್ಯಾನಿಸಿ
ಎನ್ನ
ಭಾವ
ಪರುಷವಾಯಿತ್ತು
ನೋಡಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.