ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಭಕ್ತಿಯ
ಮಾಡಿದ
ಬಳಿಕ
ಸರ್ವ
ಅವಗುಣಂಗಳು
ಹಿಂಗಿರಬೇಕು.
ಲಿಂಗಪೂಜೆಯ
ಮಾಡಿದ
ಬಳಿಕ
ಅಂಗದ
ಪ್ರಕೃತಿ
ಹಿಂಗಿರಬೇಕು.
ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ
ಮಾಡಿದ
ಬಳಿಕ
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ
ಮೋಹವ
ತೊಲಗಿರಬೇಕು.
ಪಾದೋದಕ
ಪ್ರಸಾದವ
ಕೊಂಡ
ಬಳಿಕ
ಇಹಪರ
ಭೋಗ
ಮೋಕ್ಷಂಗಳ
ಬಯಕೆ
ಅರತಿರಬೇಕು
ಇದೇ
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಲಿಂಗದ
ಕೂಟ.