ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮದಲ್ಲಿ
ಭಯ
ಭಕ್ತಿ
ಕರುಣ
ಕಿಂಕುರ್ವಾಣ
ನಯನುಡಿ
ನಮಸ್ಕಾರ
ಕ್ಷಮೆ
ದಮೆ
ಶಾಂತಿ
ಸೈರಣೆ
ದಯಾಗುಣ
ವಿಶ್ವಾಸ
ನಂಬುಗೆ
ನಿಷೆ*
ಸಮರಸವನುಳ್ಳ
ಸದ್ಭಕ್ತರ
ತೋರಿ
ಬದುಕಿಸಯ್ಯ
ಎನ್ನ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.