ಗುರುವನರಿಯದ ಭಕ್ತ, ಲಿಂಗವನರಿಯದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವನರಿಯದ ಭಕ್ತ
ಲಿಂಗವನರಿಯದ ಭಕ್ತ. ಜಂಗಮನವರಿಯದ ಭಕ್ತ
ಪ್ರಸಾದವನರಿಯದ ಭಕ್ತ. ಪಾದೋದಕವನರಿಯದ ಭಕ್ತ
ತನ್ನನರಿಯದ ಭಕ್ತ. ಇದಿರನರಿಯದ ಭಕ್ತ. ತಾನು ತಾನಾದ ಅವಿರಳನು ಅದ್ವಯನು ನೋಡಾ. ಪರಮಭಕ್ತನು
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.