ಗುರುವನುಳಿದು ಲಿಂಗವುಂಟೆ ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವನುಳಿದು
ಲಿಂಗವುಂಟೆ
?
ಲಿಂಗವನುಳಿದು
ಜಂಗಮವುಂಟೆ
?
ಜಂಗಮವನುಳಿದು
ಪ್ರಸಾದವುಂಟೆ
?
ಪ್ರಸಾದವನುಳಿದು
ಸದ್ಭಕ್ತಿಯುಂಟೆ
?
ಭಕ್ತಿಯನುಳಿದು
ಮುಕ್ತಿಯುಂಟೆ
?
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯ.