ಗುರುವಾದರು ಕೇಳಲೆಬೇಕು ಲಿಂಗವಾದರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವಾದರು
ಕೇಳಲೆಬೇಕು
ಲಿಂಗವಾದರು
ಕೇಳಲೆಬೇಕು
ಜಂಗಮವಾದರು
ಕೇಳಲೆಬೇಕು
ಪಾದೋದಕವಾದರು
ಕೇಳಲೆಬೇಕು
ಪ್ರಸಾದವಾದರು
ಕೇಳಲೆಬೇಕು
ಕೇಳದೆ
ಹುಸಿ
ಕೊಲೆ
ಕಳವು
ಪಾರದ್ವಾರ
ಪರಧನ
ಪರಸತಿಗಳಿಪುವ
ಭಕ್ತ
ಜಂಗಮವೊಂದೇಯೆಂದು
ಏಕೀಕರಿಸಿ
ನುಡಿದರೆ

ಭಕ್ತ
ಭಕ್ತಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲ

ಜಂಗಮ
ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಸಲ್ಲ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಇವರು
ಕಾಗೆಯ
ಬಳಗವೆಂದೆ