ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಣವನರಸುವರೆ ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ
ಗುಣವನರಸುವರೆ
?
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಣವನರಸುವರೆ
?
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ
ಜಾತಿಯನರಸುವರೆ
?
ಅರಸಿದರೆ
ನಾಯಕನರಕ
ತಪ್ಪದು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವ.