ಗುರುವೆ ಬೋನ, ಶಿಷ್ಯನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಗುರುವೆ ಬೋನ
ಶಿಷ್ಯನೆ ಮೇಲೋಗರ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥವರ್ಪಿತವಯ್ಯಾ ! ಘನಕ್ಕೆ ಮನವೆ ಅರ್ಪಿತ
ಮನಕ್ಕೆ ಮಹವೆ ಅರ್ಪಿತ ! ಘನದೊಳಗೆ ಮನವು ತಲ್ಲೀಯವಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತನಾರು ? ಆರೋಗಿಸುವ ದೇವನಾರು ? ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಉಣಕಲಿತನೆಂದಡೆ ಅರ್ಪಿಸಲುಂಟೆ ದೇವಾ ಮತ್ತೊಂದನು ? ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ
ಬಸವಣ್ಣನೆ ಬೋನ
ನಾನೆ ಪದಾರ್ಥ; ಸುಚಿತ್ತದಿಂದ ಆರೋಗಿಸಯ್ಯಾ ಪ್ರಭುವೆ