Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಗ್ರಾಮಮಧ್ಯದ ಧವಳಾರದೊ?ಗೊಂದು ಸತ್ತ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಗ್ರಾಮಮಧ್ಯದ ಧವಳಾರದೊ?ಗೊಂದು ಸತ್ತ ಹೆಣನಿರುತ್ತಿರಲು
ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತಿ ಬರುತಿದ್ದ ರಕ್ಕಸಿ ಆ ಸತ್ತುದ ಕಂಡಳಲ್ಲಾ. ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ಕಾಹು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನಿಪ್ಪೆ
ಇದಾರೊ ಕೊಂದವರು ? ನಾನು ಕೊಲ್ಲದ ಮುನ್ನ
ಅದು ತಾನೆ ಸತ್ತಡೆ
ಎನಗಿದು ಸೋಜಿಗವು. ಸತ್ತುದು ಗ್ರಾಮವ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು
ಇನ್ನಿದ್ದರೆ ಎನ್ನನೂ ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗುಪಟಳ ನೋಡಾ ! (ಎಂದು) ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತ್ತಯ್ಯಾ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.