ಚತುರ್ಭೂತಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು ಸ್ಥೂಲಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದು. ನೀಲಲೋಹಿತಾದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಚತುರ್ಭೂತಂಗಳನೊಳಕೊಂಡು ನೀಲಲೋಹಿತಾದಿ ವರ್ಣಂಗಳಿಲ್ಲದಿಹುದೆ ಭೂತಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದು. ಅದನೊಳಗೊಂಡುದು ನೀಲವರ್ಣಮಾದ ಸ್ಥೂಲಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದು. ಅದನೊಳಗೊಂಡುದು ಅರುಣವರ್ಣಮಾದ ಮಹದಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದು. ಅದನೊಳಗೊಂಡುದು ಶ್ವೇತವರ್ಣಮಾದ ತತ್ತ್ವಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದು. ಈ ಚತುರ್ವಿಧದಾಕಾಶವನೊಳಗೊಂಡುದು ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಮಾದ ಬಿಂದ್ವಾಕಾಶವೆನಿಸುವುದಾಗಿ
ಕಣ್ಣಮುಂದಣ ಬಯಲಿನೊಳಗೆ ಕ್ರಮದಿಂದಾಯಾಯ ಆಕಾಶಂಗಳನು ಕಾಣ್ಬುದೆ ಮಧ್ಯಲಕ್ಷ್ಯ ನೋಡಾ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.