ಚಿನ್ನದ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಮೂರ್ತಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಚಿನ್ನದ
ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ಮಯಮೂರ್ತಿಯ
ಕಂಡೆನಯ್ಯ.
ಚಿನ್ನ
ಕಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲ;
ಚಿನ್ಮಯ
ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ;
ಇದರನ್ವಯವೇನು
ಹೇಳಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.