ಚೆನ್ನಬಸವರಾಜದೇವರೆನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದನೆಂದಡೆ ಎನಗಾದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಚೆನ್ನಬಸವರಾಜದೇವರೆನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದನೆಂದಡೆ ಎನಗಾದ ಘನವೇನಯ್ಯಾ ! ಆದಿಯ ತೋರಿದ ಚೆನ್ನಬಸವನು
ಅನಾದಿಯ ತೋರಿದ ಚೆನ್ನಬಸವನು
ಆದಿಯನಾದಿಯಿಂದತ್ತತ್ತಲಾದವರನೆ ತೋರಿದ ಚೆನ್ನಬಸವನು. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ಚೆನ್ನಬಸವರಾಜದೇವರೆನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರಯ್ಯಾ.