Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕ ದರ್ಶನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜಂಗಮದ ದರ್ಶನ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದೆ ಎನ್ನ ತನುಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು. ಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದದಿಂದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು. ಜಂಗಮದ ಜ್ಞಾನಾನುಭಾವದಿಂದೆ ಎನ್ನ ಮನ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತು. ಜಂಗಮವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣವೆಂದರಿದೆನಾಗಿ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ಎನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗ ಶುದ್ಧವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ.