Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜಂಗಮವೇ ಜನನನಾಶ ಜಗದ್ಭರಿತನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜಂಗಮವೇ ಜಗದ್ಭರಿತನು ನೋಡಾ. ಜಂಗಮವೇ ಜಗದೀಶ್ವರನು ನೋಡಾ. ಜನನನಾಶ ಮರಣ ವಿರಹಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ಪರಮಜಂಗಮನ ದರ್ಶನವ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಂಗಳ ದರ್ಶನವಾದಂತೆ ನೋಡಾ. ಆ ಜಂಗಮದ ಚರಣಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಲಲಾಟವನ್ನಿಟ್ಟು ಶರಣುಮಾಡಿದರೆ ಶತಕೋಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಾ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ : ``ಪ್ರಭಾತೇ ಜಂಗಮೇ ದೃಷ್ಟೇ ಕೋಟಿಲಿಂಗಸ್ಯ ದರ್ಶನಮ್