ಜಂಗಮ ಘನವೆಂಬೆನೆ ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜಂಗಮ
ಘನವೆಂಬೆನೆ
?
ಬೇಡಿ
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ಲಿಂಗ
ಘನವೆಂಬೆನೆ
?
ಕಲುಕುಟಿಗರ
ಕೈಯೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ಭಕ್ತ
ಘನವೆಂಬೆನೆ
?
ತನುಮನಧನ
ವಂಚನೆಯಿಂದ
ಕಿರಿದಾಯಿತ್ತು.
ಇಂತೀ
ತ್ರಿವಿಧ
ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗದನ್ನಕ್ಕರ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವನೆಂತೊಲಿವನೊ
?