Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜಂಗಮ ನಾನೆಂಬ ಅಗ್ಗಳೆಯಿನ್ನೆಂತೊ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜಂಗಮ ನಾನೆಂಬ ಅಗ್ಗಳೆಯಿನ್ನೆಂತೊ ? ಜಂಗಮ ತಾನಾದಡೆ ಲಿಂಗ ತನ್ನ ಬೆಸಮಗನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಿರ್ದುದು ಉಭಯಾರ್ಥವು. ಅದೆಂತೆಂದಡೆ: ಆಚಾರಶ್ಚಾಪ್ಯಡಿನಾಚಾರೋ ಸೀಮೋ ನಿಸ್ಸೀಮ ಏವ ಚ ಆಗಮೋಡಿನಾಗಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಸ ಹಿ ಜಂಗಮ ಉಚ್ಯತೇ ಎಂದುದಾಗಿ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯಾ
ಆ ಲಿಂಗ_ಜಂಗಮವಪೂರ್ವ.