ಜಗವಾಗಬಲ್ಲ ನೋಡಿರೊ ನೋಡಿರೊ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜಗವಾಗಬಲ್ಲ
ನೋಡಿರೊ
ನಮ್ಮ
ಶಿವನು.
ಜಗವಾಗಲರಿಯದೆ
ಇರಬಲ್ಲ
ನೋಡಿರೊ
ನಮ್ಮ
ಶಿವನು.
ಅನಂತಕೋಟಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ
ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಪುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲ
ನೋಡಿರೊ
ನಮ್ಮ
ಶಿವನು.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ
ನಿಮಿಷ
ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕೆಡಿಸಬಲ್ಲ
ನೋಡಿರೊ
ನಮ್ಮ
ಶಿವನು.
ಇಂತಪ್ಪ
ಶ್ರೀ
ಮಹಾದೇವನ
ಘನವನರಿಯದೆ
ಬರಿದೆ
ದೇವರು
ಉಂಟೆಂದು
ಬೊಗಳುವ
ಭವಭಾರಿಗಳ
ಮುಖವ
ನೋಡಲಾಗದಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.