Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜನನವಿಲ್ಲದ ಹೊರಗಾದ ಶರಣ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜನನವಿಲ್ಲದ ಶರಣ
ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಶರಣ
ಕಾಲನ ಬಾಧೆಗೆ ಹೊರಗಾದ ಶರಣ
ಕರ್ಮವಿರಹಿತ ಶರಣ
ಮಾಯಾಮೋಹದ ಬೇರ ಕೊರೆದ ಶರಣ
ಭವಜಾಲವ ಹರಿದ ಶರಣ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
ನಿಮ್ಮ ಶರಣನ ಮಹಿಮೆಯ ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಕೀಟಕಪ್ರಾಣಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರಯ್ಯಾ.