ಜಾನು ಜಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜಾನು
ಜಂಗೆಯಲ್ಲಿ
ಹುಟ್ಟಿ
ಜಂಗಮವೆನಿಸಿಕೊಳಬಹುದೆ
?
ಆಠಾವು
ಹಿಂಗಿದಡೆ
ಭಂಗಿತನು
ಕಂಡಾ.
ಅಂತರಂಗದಲೊದಗೂದನರಿಯರು
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು
ಮೀರಿದ
ಘನವು