Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಜೀವಭಾವದಿಂದೆ ದುಃಖಬಡುತಿರ್ಪುವು ಜೀವನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಜೀವಭಾವದಿಂದೆ ಜೀವನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸಿ ಜನನ ಮರಣಂಗಳಿಂದೆ ದುಃಖಬಡುತಿರ್ಪುವು ನೋಡಾ ಸಕಲಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ : ``ಪೃಥ್ವಿಬೀಜಂ ತಥಾ ಮಾಂಸಂ ಅಪ್‍ದ್ರವ್ಯಂ ಸುರಾಮಯಂ