ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ದೃಢಪ್ರಾಜ್ಞಂ ದೇವದೇವಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ
ದೃಢಪ್ರಾಜ್ಞಂ
ದೇವದೇವಂ
ತ್ರಿಲೋಚನಂ
ಮಹಾದೇವಂ
ಮಹಾತ್ಮಾನಂ
ಮಹಾಜ್ಞಾನ
ಪರಾತ್‍ಪರಂ
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ
ದೇವಂ
ಮದ್ದೇವ
ದೇವದೇವಂ
ಹರ
ಹರಾ
ಶಿವಶಿವಾ
ಜಯ
ಜಯ
ಜಯತು
ಶರಣ
ಕರುಣಾಕರ
ತ್ರಾಹಿ
ಮಾಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ
ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.