ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:DGRG column/doc

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

This template is used in Dictionary of Greek and Roman Geography djvu pages to break the layout into two columns with correctly positioned cross-headings and page numbers. When the djvu pages are transcluded into the Main Namespace the templates do not render as anything (but beware of adding new-lines around the calls to the template, as these would be carried through to the main namespace).

Usage[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • {{DGRG column|left|crosshead}}
  • {{DGRG column|left|page|crosshead}}
  • {{DGRG column|right|crosshead}}
  • {{DGRG column|right|crosshead|page}}
  • {{DGRG column|end}}
  • {{DGRG column|dual}} — span both columns part way down page
  • {{DGRG column|left}} — resume two columns after dual section
  • {{DGRG column|right}}

Examples[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

{{DGRG column|left|2|IADERA.}}{{lorem ipsum}}{{DGRG column|right|IALYSUS.}}{{lorem ipsum}}{{DGRG column|end}}

2IADERA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
IALYSUS. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{DGRG column|left|IAMISSA.}}{{lorem ipsum}}{{DGRG column|right|IAPODES.|3}}{{lorem ipsum}}{{DGRG column|end}}

 IAMISSA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
IAPODES.3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.