Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಡಂಬೂ ಡಳುಹೂ ಎನ್ನದಯ್ಯಾ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಡಂಬೂ ಡಳುಹೂ ಎನ್ನದಯ್ಯಾ
ಡಂಬಕನೆಂಬವ ನಾನಯ್ಯಾ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದ ಶರಣರ [ನಂಬದ] ಡಿಂಗರಿಗ ನಾನು
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ