Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ತತ್ವವೆಂಬುದ ನೀನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆಯೊ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ತತ್ವವೆಂಬುದ ನೀನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆಯೊ ? ಸತ್ತು ಮುಂದೆ ನೀನೇನ ಕಾಬೆಯೊ ? ಇಂದೆ ಇಂದೆಯೊ ಇಂದೆ ಮಾನವಾ ಮಾತಿನಂತಿಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ
ದಸರಿದೊಡಕು ಕಾಣಿರಣ್ಣಾ. ರಚ್ಚೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಬೀದಿಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೋ ರಾತ್ರಿಯ ಬಿಂದು ನೋಡಾ ! ಗುಹೇಶ್ವರನ ಕೂಡಿದ ಕೂಟ ಇಂದು ಸುಖ
ಮುಂದೆ ಲೇಸು