ತತ್ವಾರ್ಥವ ಬಲ್ಲೆವೆಂಬರಯ್ಯ ತತ್ತಿಯೊಳಗಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತತ್ವಾರ್ಥವ
ಬಲ್ಲೆವೆಂಬರಯ್ಯ
ತತ್ತಿಯೊಳಗಣ
ಬಾಲಕರು.
ತತ್ವಾನುಭಾವ
ಸಂಭವಿಸಿದರೆ
ಸತ್ತು
ಹೋಗಲುಂಟೆ?
ಸತ್ತು
ಹೋಗುವ
ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಶಿವತತ್ವಾನುಭಾವಿಗಳೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯ?
ಅನುಪಮ
ಅದ್ವಯರೆಂತೆಂಬೆನಯ್ಯಾ?
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.