ತನುವಿನ ನೇತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ತನುವಿನ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನೇತ್ರದ
ಅನುವ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ

ನೇತ್ರದ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಮನದ
ಸುಳುಹು
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.

ಮನದ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಘನಮಹಾಶಿವನ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.

ಶಿವನೊಳಗೆ
ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಡಗಿರ್ಪುದ
ಕಂಡು
ಬೆರಗಾದೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.